Konuşmacılar


Özgür Akgül
Oturum 2: Deriden Derine Enflamatuvar Hastalıklar-I
Oturum
*Enflamatuvar Hastalıklarda Kas ve İskelet Bulguları
Başlangıç Saati
10:25
Bitiş Saati
10:50
Kenan Akgün
Ultrasonografi Kursu
*Moderatör
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
18:00
Oturum 3: Deriden Derine Enflamatuvar Hastalıklar-II
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:15
ABBVİE UYDU SEMPOZYUMU / HUMIRA ile Psoriyatik Artritte Deriden Derine
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:00
Ayşen Akıncı
Turkey
Oturum 1: Deriden Derine Ortak Zorluklar
Oturum
Başlangıç Saati
20:45
Bitiş Saati
21:15
İlknur Aktaş
Turkey
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
Oturum
*Deriden Derine D vitamini
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
10:45
Özge Aşkın
Oturum 1: Deriden Derine Ortak Zorluklar
Oturum
*Akne Tedavisinin Kas ve İskelet Sistemine Etkisi
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
20:45
Şebnem Ataman
Oturum 5: Deriden Derine Biyolojik Ajanlar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
18:15
Didem Didar Balcı
Oturum 4: Deriden Derine Olgularla Enflamatuvar Hastalıklar
Oturum
*Hidradenitis Süpürativa
Başlangıç Saati
13:45
Bitiş Saati
14:15
Murat Birtane
Turkey
Oturum 1: Deriden Derine Ortak Zorluklar
Oturum
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
20:45
Murat Borlu
Oturum 5: Deriden Derine Biyolojik Ajanlar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
18:15
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
Oturum
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:15
Derya Bostan
Sözel Bildiriler Oturumu -2
Oturum
*SB-11 Nevus Verrükozus Linearis Tedavisinde Kriyoterapi Ve Topikal Kalsipotrial Betametazon Kombinasyon Tedavisi
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
15:22
Emel Bülbül Başkan
Oturum 2: Deriden Derine Enflamatuvar Hastalıklar-I
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:00
Oturum 4: Deriden Derine Olgularla Enflamatuvar Hastalıklar
Oturum
*Psoriasis ve Psoriatik Artrit
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45
Fatma Pelin Cengiz
Oturum 1: Deriden Derine Ortak Zorluklar
Oturum
*Kortikosteroidler: Osteopeni ve Osteoporoz
Başlangıç Saati
21:45
Bitiş Saati
22:15
Dilek Çetinkaya Alişar
Sözel Bildiriler Oturumu -2
Oturum
*SB-15 Romatoid Artritli Hastalarda Karpal Tünel Sendromu Tanısında Ultrasonografinin Yeri
Başlangıç Saati
15:43
Bitiş Saati
15:50
Demirhan Dıraçoğlu
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
Oturum
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
11:45
Bilal Doğan
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
13:15
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
Oturum
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
12:45
Esra Doğan
Sözel Bildiriler Oturumu-1
Oturum
*SB-08 Alopesia Areata Etyopatogenezinde Helicobacter Pylori : Yeni Bir Birliktelik Mi?
Başlangıç Saati
14:19
Bitiş Saati
14:26
Asena Çiğdem Doğramacı
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
Oturum
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
10:45
Neslihan Dolar
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
Oturum
*Deriden Derine Kollajen
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
11:45
Nazan Emiroğlu
Oturum 1: Deriden Derine Ortak Zorluklar
Oturum
*Nöropatik Ağrı ve Kaşıntılar
Başlangıç Saati
20:45
Bitiş Saati
21:15
Burhan Engin
ABBVİE UYDU SEMPOZYUMU / HUMIRA ile Psoriyatik Artritte Deriden Derine
Oturum
*PsA’da Cilt ve Tırnak Tutulumları
Başlangıç Saati
15:35
Bitiş Saati
15:55
Oturum 5: Deriden Derine Biyolojik Ajanlar
Oturum
*IL İnhibitörleri
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
Sözel Bildiriler Oturumu-1
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:00
Sözel Bildiriler Oturumu -2
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:45
Sevil Erdoğan
Sözel Bildiriler Oturumu -2
Oturum
*SB-20 Lineer Skleroderma İlişkili Kulakta Küçülme
Başlangıç Saati
16:18
Bitiş Saati
16:25
Yusuf Erzin
Oturum 3: Deriden Derine Enflamatuvar Hastalıklar-II
Oturum
*Enflamatuvar Hastalıklarda Barsak Bulguları
Başlangıç Saati
11:40
Bitiş Saati
12:05
Tuğba Falay
Sözel Bildiriler Oturumu-1
Oturum
*SB-03 Parry-Romberg Sendromu: Hafif Şiddetli Hastalıkta Hyaluronik Asit Dolguyla Rekonstrüksiyon
Başlangıç Saati
13:44
Bitiş Saati
13:51
Dilay Eken Gedik
Sözel Bildiriler Oturumu-1
Oturum
*SB-2 Fibromiyalji Sendromu’nda Kolayca Tespit Edilebilen İnflamasyon Belirteçlerinin Hastalıkla İlişkisi
Başlangıç Saati
13:37
Bitiş Saati
13:44
Hakan Gündüz
Oturum 1: Deriden Derine Ortak Zorluklar
Oturum
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
21:45
Zafer Günendi
Oturum 4: Deriden Derine Olgularla Enflamatuvar Hastalıklar
Oturum
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
14:45
Asiye Simin Hepgüler
Oturum 1: Deriden Derine Ortak Zorluklar
Oturum
Başlangıç Saati
21:45
Bitiş Saati
22:15
Nurbanu Hindioğlu
Sözel Bildiriler Oturumu-1
Oturum
*SB-09 Biyolojik Tedavi Alan Spondiloartropati Hastalarında İş Verimliliği Ve Klinik Parametrelerarasındaki İlişkinin İncelenmesi
Başlangıç Saati
14:26
Bitiş Saati
14:33
Dilara İlhan
Sözel Bildiriler Oturumu -2
Oturum
*SB-19 İntervertebral Disk Dejenerasyonu Ve Behçet Hastalığı İlişkisi
Başlangıç Saati
16:11
Bitiş Saati
16:18
Lale Altan İnceoğlu
Turkey
Oturum 5: Deriden Derine Biyolojik Ajanlar
Oturum
*Jak İnhibitörleri
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Fatma Jale İrdesel
Oturum 4: Deriden Derine Olgularla Enflamatuvar Hastalıklar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
15:00
Nida Kaçar
Oturum 5: Deriden Derine Biyolojik Ajanlar
Oturum
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:45
Seide Karasel
Sözel Bildiriler Oturumu-1
Oturum
*SB-07 Nadir Görülen Klinik Bir Antite; Notaljia Parestetika Olgu Serisi
Başlangıç Saati
14:12
Bitiş Saati
14:19
İlknur Karlıbel
Sözel Bildiriler Oturumu-1
Oturum
*SB-10 Kalkaneal Spura Bağlı Kronik Plantar Topuk Ağrısının Tedavisinde Kinesiolojik Bantlama Kortikosteroid Enjeksiyonunun Etkisini Arttırır Mı?
Başlangıç Saati
14:33
Bitiş Saati
14:40
Pelin Kartal
Oturum 1: Deriden Derine Ortak Zorluklar
Oturum
*Herpes Zosterden Postherpetik Nevraljiye
Başlangıç Saati
21:15
Bitiş Saati
21:45
Ayşegül Ketenci
Turkey
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
13:15
Hüseyin Emre Korkmaz
Sözel Bildiriler Oturumu-1
Oturum
*SB-05 Olgu Sunumu:Gardner-Dıamond Sendromu
Başlangıç Saati
13:58
Bitiş Saati
14:05
Engin Koyuncu
Sözel Bildiriler Oturumu-1
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:00
Sözel Bildiriler Oturumu -2
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:45
Emine Eda Kurt
Sözel Bildiriler Oturumu -2
Oturum
*SB-14 Nadir Bir Refleks Sempatik Distrofi Nedeni: Fibröz Displazi- Olgu Sunumu
Başlangıç Saati
15:36
Bitiş Saati
15:43
Ömer Kuru
Oturum 5: Deriden Derine Biyolojik Ajanlar
Oturum
*Anti TNF Ajanlar
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:45
Zekayi Kutlubay
Oturum 4: Deriden Derine Olgularla Enflamatuvar Hastalıklar
Oturum
*Behçet Hastalığı
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
14:45
Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu
Sözel Bildiriler Oturumu-1
Oturum
*SB-01 Fibromiyaljisi Olan Kadın Hastalarda Medikal Tedavinin Santral Sensitizasyon Üzerindeki Etkinliği: Pilot Çalışma
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
13:37
Arzu On
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
Oturum
*Deriden Derine Botulinum Toksin
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
12:45
Mehmet Faik Özçelik
Oturum 4: Deriden Derine Olgularla Enflamatuvar Hastalıklar
Oturum
Başlangıç Saati
13:45
Bitiş Saati
14:15
Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu
Ultrasonografi Kursu
Oturum
*Artrit
Başlangıç Saati
16:50
Bitiş Saati
17:10
Selin Özen
Sözel Bildiriler Oturumu-1
Oturum
*SB-06 Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma İle Lokal Steroid Enjeksiyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular
Başlangıç Saati
14:05
Bitiş Saati
14:12
Defne Özkoca
Sözel Bildiriler Oturumu -2
Oturum
*SB-16 Palmoplantar Psoriasis Tedavisinde Lokal Puva Tedavisi: Cerrahpaşa Deneyimi
Başlangıç Saati
15:50
Bitiş Saati
15:57
Serap Öztürkcan
Oturum 1: Deriden Derine Ortak Zorluklar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
22:30
Oturum 2: Deriden Derine Enflamatuvar Hastalıklar-I
Oturum
*Enflamatuvar Hastalıklarda Deri Bulguları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:25
Deniz Palamar Kadıoğlu
Ultrasonografi Kursu
Oturum
*Entezit
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:50
Aylin Rezvani
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
Oturum
*Deriden Derine Metotreksat
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:15
Gonca Sağlam
Sözel Bildiriler Oturumu -2
Oturum
*SB-13 Romatoid Artritli Hastalarda Karpal Tünel Sendromunun Tedavisinde Radyal Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi İle Lokal Kortikosteroid Enjeksiyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması
Başlangıç Saati
15:29
Bitiş Saati
15:36
Fevziye Merih Sarıdoğan
Oturum 1: Deriden Derine Ortak Zorluklar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
20:15
Bitiş Saati
22:30
Sıla Sayar
Sözel Bildiriler Oturumu -2
Oturum
*SB-18 Asemptomatik İnfantil Pedal Papüller: Olgu Sunumu
Başlangıç Saati
16:04
Bitiş Saati
16:11
Server Serdaroğlu
Tırnak ve Tırnak Çevresi Kursu
*Moderatör
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:30
Oturum 3: Deriden Derine Enflamatuvar Hastalıklar-II
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:15
ABBVİE UYDU SEMPOZYUMU / HUMIRA ile Psoriyatik Artritte Deriden Derine
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
16:00
Oturum 5: Deriden Derine Biyolojik Ajanlar
Oturum
Başlangıç Saati
17:15
Bitiş Saati
17:45
Ilhan Sezer
Oturum 5: Deriden Derine Biyolojik Ajanlar
Oturum
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:15
Gülseren Sürücü
Sözel Bildiriler Oturumu -2
Oturum
*SB-12 Postmenapozal Osteoporozda Platelet Fonksiyonlarının Kemik Mineralizasyonu Üzerine Etkileri
Başlangıç Saati
15:22
Bitiş Saati
15:29
Nilay Şahin
ABBVİE UYDU SEMPOZYUMU / HUMIRA ile Psoriyatik Artritte Deriden Derine
Oturum
*PsA’da Eklem ve Eklem Dışı Tutulumlar
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
15:35
Ömer Faruk Şendur
Oturum 2: Deriden Derine Enflamatuvar Hastalıklar-I
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:00
Nilgün Şentürk
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
Oturum
*Deriden Derine PRP ve Mezoterapi
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:15
Rana Terlemez
Ultrasonografi Kursu
Oturum
*Daktilit
Başlangıç Saati
17:10
Bitiş Saati
17:30
Sözel Bildiriler Oturumu -2
Oturum
*SB-17 Covıd-19 Pandemisi Ve Periferik Sinir Sistemi
Başlangıç Saati
15:57
Bitiş Saati
16:04
Mahir Topaloğlu
Oturum 6: Deriden Derine Merak Edilenler
Oturum
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:15
Nuriye İlknur Tutkun
Oturum 3: Deriden Derine Enflamatuvar Hastalıklar-II
Oturum
*Enflamatuvar Hastalıklarda Göz Bulguları
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
11:40
Yalçın Tüzün
Oturum 4: Deriden Derine Olgularla Enflamatuvar Hastalıklar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
15:00
Cuma Uz
Sözel Bildiriler Oturumu-1
Oturum
*SB-04 İlaç Yardımcı Maddelerine Karşı Gelişen Anaflaksi Olgusu
Başlangıç Saati
13:51
Bitiş Saati
13:58
Tuğba Kevser Uzunçakmak
Tırnak ve Tırnak Çevresi Kursu
Oturum
*Tırnak ve Tırnak Çevresi
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:20
Meltem Vural
Kas İskelet Ağrılarında Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:00
İlker Yağcı
Oturum 4: Deriden Derine Olgularla Enflamatuvar Hastalıklar
Oturum
Başlangıç Saati
13:15
Bitiş Saati
13:45